O nás


Mgr. Magdalena Rudolfová


V letech 2006-2011 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2011 úspěšně obhájila svou diplomovou práci z oblasti obchodního práva na téma „Neplatnost usnesení valné hromady akciové společnosti“ a získala titul Mgr.
Již v průběhu svého studia na právnické fakultě působila jako praktikantka v advokátní kanceláři v Českých Budějovicích, kde následně vykonávala praxi advokátní koncipientky. V červnu 2015 pak úspěšně složila advokátní zkoušku.
Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16464.