Menu Zavřeno

O nás

Mgr. Magdalena Rudolfová

V roce 2011 jsem ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V červnu 2015 jsem složila advokátní zkoušku a jsem zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16464.
Jako samostatná advokátka poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám. Zaručuji individuální přístup ke klientům s důrazem na kvalitu poskytovaných právních služeb. Vždy se snažím o efektivní a komplexní posouzení záležitosti klienta i v jejích širších souvislostech a o nalezení optimálního řešení.